musikk

Gospel

Musikkens historie er utrolig lang, men når det egentlig startet er det nok ingen som vet den dag i dag. Men rytmer og former for sang har jo eksistert i omtrent det uendelige. De første sporene etter musikk instrumenter man har funnet stammer i fra rundt 40 000 år siden og det var da en fløyte som har fått navnet Divje Baba Fløyten, den er lagd av ett bjørnebein og ble funnet i Slovenia.

Starten på Gospel musikken

En av variantene som har kommet til innen musikken er gospel musikken, den har også røtter tilbake til de virkelig gamle dagene. Den har sin opprinnelse i fra slutten av 1800 tallet blant den afroamerikanske kulturen og har vokst seg til å bli en populær musikkvariant.

Variantene innen gospelmusikken er også mange, på lik linje med de fleste musikkstiler har man fått ett ganske spredte spekter av variasjoner. De som hovedsakelig drev på med gospelmusikk i gamle dager var da nettopp afroamerikanere som var tilknyttet forskjellige religiøse sektene. Gospelen tok av i midten av 30 årene og det var da artister som Mahalia Jackson og T A Dorsey som turnerte rundt omkring og formidlet musikken. De hadde små opptredener og spillejobber i de små lokale menighetene til å begynne med, hovedsakelig da innen pinsemenighetenes møter.

Andre større religiøse sekter som baptistmenighetene tok raskt opp denne musikkstilen for den passet også inn i deres trosretning. På denne tiden var raseskillet stort i Amerika og innen disse små religiøse sektene var de mørkes vanligste møteplasser og gospelen ble en del av deres kultur. Innen det religiøse miljøet var jo den vanlige musikken omtrent uglesett som djevelens verk men denne musikken passet godt inn i deres private og religiøse liv.

Gospel varianter

Gospel varianter

Variasjonene innen gospelmusikken ble med årene ganske mange, det som var mest vanlig i starten var jo at alle i forsamlingen sang under de religiøse møtene. Så kom det enkelt artister og forskjellige varianter av kor som dro rundt på forskjellige steder og opptrådde. Gospelen kom også inn i skolene og ble en del av læreplanen til de afroamerikanske studentene, her ble stilen endret noe til det som kalles a cappella som hadde litt mere fart i seg.

Country gospel, Black gospel, Hard gospel og Jubilee er varianter som har kommet til, disse variantene har vokst frem mest på grunn av at musikk stilen har blitt mere utbredt. Det er ikke bare afroamerikanske mennesker som synger og spiller denne musikken lengre og publikummet har også blitt mye mere varierende. Country gospelen stammer i fra landsbygda i Amerika der man da har blandet country og bluegrass musikken med gospel musikken og fått frem denne varianten. Denne stilen har mange av de mest kjente artistene hatt eller fortsatt har med i sine fremføringer av sin musikk. Den mest kjente er vel Elvis Presley som hadde med flere låter av de forskjellige gospel varianter han fremførte. Musikkstilen er fortsatt en populær musikkstil som nok kommer til å vare i utrolig mange flere år fremover til mange menneskers store glede.

Kan hende du også liker...